JYHY
ry

arkisto
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Lomakkeet

JYHYn syyskokous ti 22.11.2016

23.11.2016

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 22.11.2016. Liittomme puheenjohtaja Satu Henttonen oli saapunut paikalle kertomaan ajankohtaisista työmarkkina-asioista ja liiton toiminnasta. Paikalla oli runsas osanottajamäärä ja keskustelu oikein aktiivista. Vuosikokouksessa päästiin pitkästä aikaa äänestämään, sillä hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi oli ehdokkaita enemmän kuin paikkoja.


Kokous vahvisti jäsenmaksuksi vuodelle 2017 työssä olevilta 1,2 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, eritysjäsenmaksu (palkattomalla vapaalla olevat ja työttömät jäsenet) 4 €/kk, alle 68- vuotiaat eläkeläisjäsenet 60 €/vuosi. Yli 68- vuotiailta eläkeläisjäseniltä JYHY ei peri jäsenmaksua.

Yhdistyksen talousarvio ja toimintasuunnitelma vahvistettiin hallituksen ehdotusten mukaisina.

Hallituksen jäseniksi valittiin erovuoroisten tilalle toimikaudeksi 1.1.2017-31.12.2018

  • Tuula Hölttä (kirjasto)
  • Katja Mielonen (kauppakorkeakoulu)
  • Anne Myllyntaus (asiantuntijapalvelut)

Jaana Kotilaiselle myönnettiin ero hallituksen jäsenen tehtävästä 1.1.2017 alkaen ja jäljellä olevalle kaudelle 1.1.2017-31.12.2017 valittiin Nina Kaari (fysiikan laitos). Jaanalle kiitos aktiivisesta toiminnasta yhdistyksen hallituksessa!

Hallituksen varajäseneksi valittiin toimikaudelle 1.1.2017-31.12.2017

  • Tytti Leppänen (kirjasto)

Luottamusmiehiksi toimikaudelle 1.1.2017-31.12.2018 valittiin

Pääluottamusmies Jouni Penttinen, IT-tukihenkilö, IT-palvelut
Varapääluottamusmies valitaan luottamusmiesryhmästä hallituksen tammikuun kokouksessa.

Avoimen tiedon keskus ja opetushenkilöstö
luottamusmies Tuula Hölttä, kirjastosihteeri, kirjasto
varaluottamusmies Marja Kokko, informaatikko, kirjasto
IT- ja laboratoriohenkilöstö
luottamusmies Tellervo Ahlholm, taloussuunnittelija, asiantuntijapalvelut
varaluottamusmies Petteri Poutiainen, IT-tukihenkilö, IT-palvelut
Hallinto- ja toimistohenkilöstö
luottamusmies Katja Mielonen, suunnittelija, kauppakorkeakoulu
varaluottamusmies Saija Kyllönen, suunnittelija, opintopalvelut
Tilapalvelu- ja kiinteistöhenkilöstö
luottamusmies Anne Myllyntaus, siivouspalveluvastaava, asiantuntijapalvelut
varaluottamusmies Heli Vertamo, tilainsinööri, talouspalvelut

Tilapalvelu- ja kiinteistöhenkilöstön luottamusmieskausi päätettiin jakaa niin, että Anne Myllyntaus toimii varsinaisena luottamusmiehenä vuoden 2017 ja Heli Vertamo siirtyy varsinaiseksi luottamusmieheksi vuonna 2018.

Päätettiin, että luottamusmiesryhmä toimii työsuhdevaliokuntana.

Vuosikokous valitsi yhdistyksen virkistysvaliokuntaan seuraavat henkilöt

  • Harri Hirvi (kirjasto)
  • Jukka Koskensilta (asiantuntijapalvelut)
  • Tytti Leppänen (kirjasto)
  • Annamaija Misukka (asiantuntijapalvelut)
  • Jan Olaussen (asiantuntijapalvelut)
  • Heli Vertamo (asiantuntijapalvelut)

Hallitus täydentää valiokuntaa 1-2 henkilöllä tammikuun kokouksessa.

Onnea valituiksi tulleille!

lähetä palautetta

Risuja vai ruusuja? Haluatko antaa palautetta JYHYn toiminnasta tai lähettää nimettömän viesti toimijoille? Palautteellasi voit kehittää yhdistyksen toimintaa.