JYHY
ry

näin toimimme
Virkistystoiminta
Koulutustoiminta
Edunvalvonta
Luottamusmiehet
Yhteistoimintaedustajat
Edustukset

edunvalvonta

Kuvaaja: Petteri Kivimäki
Kuva: Petteri Kivimäki

JYHY liittyi Pron jäseneksi 1.1.2019. Päivitämme sivustoa.

JYHYn ydintoimintaa on edunvalvonta. JYHY edistää ja valvoo jäsentensä työsopimussuhteeseen liittyviä palkkauksellisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia etuja. JYHYn edunvalvonta on osaavaa, tietopohjaltaan vahvaa ja jäseniä lähellä. Henkilöstönedustajat osallistuvat aktiivisesti heille järjestettävään koulutukseen pitkäjänteisen ja tuloksellisen edunvalvonnan turvaamiseksi.

JYHYn luottamusmiehet toimivat ammattialoittain. Sinulla on oikeus mm. pyytää luottamusmies mukaan kaikkiin työnantajan kanssa käytäviin yhteistoimintaneuvotteluihin. Ongelma- ja ristiriitatilanteissa luottamusmiehet neuvottelevat pyynnöstäsi työnantajan edustajien kanssa.

JYHY luottamusmiehet tapaavat Jyväskylän yliopiston työantajan edustajia säännöllisesti. JYHY tekee esityksiä ja aloitteita, neuvottelee työnantajan kanssa jäsenistöön vaikuttavista asioista sekä valvoa toimivaltansa rajoissa, että voimassa olevia sopimuksia noudatetaan.

Jyväskylän yliopiston yhteistoimintaelimenä toimi pääluottamusmiesten ja työnantajan edustajien kuukausikokous, jossa käsitellään ajankohtaisia yhteistoiminta-asioita. Henkilöstönedustajat osallistuivat työnantajan koolle kutsumaan yhteistoiminta-aamupäivään kevät- ja syyslukukaudella.

JYHYn edustajat osallistuvat myös yliopiston hallintoelinten toimintaan sekä tekevät esityksiä ja aloitteita työntekijöiden asemaa koskevissa asioissa yhteistyössä YHL:n kanssa. Lisäksi JYHY:llä on edustajansa myös YHL:n hallituksessa ja ammattialakohtaisissa toimikunnissa.

Yhdistys toimii paikallistasolla lähellä jäsentä, lisäksi kuulumme vahvaan valtakunnalliseen ammattijärjestöön YHL - Palkansaajajärjestö PARDIA - STTK. Tämä takaa sen, että JYHY:n jäsenten etuja ajamassa on myös vankka valtakunnallisen tason vaikuttajajoukko.

lähetä palautetta

Risuja vai ruusuja? Haluatko antaa palautetta JYHYn toiminnasta tai lähettää nimettömän viesti toimijoille? Palautteellasi voit kehittää yhdistyksen toimintaa.