JYHY
ry

näin toimimme
Virkistystoiminta
Koulutustoiminta
Edunvalvonta
Luottamusmiehet
Yhteistoimintaedustajat
Edustukset

Koulutustoiminta

Kuvaaja: Jouni Penttinen

JYHY liittyi Pron jäseneksi 1.1.2019. Päivitämme sivustoa.

Ammattijärjestön kautta saatava koulutus lisää jäsenten edunvalvontatietoutta, tukee jäsenten toimimista paikallisyhdistyksissä sekä vahvistaa työhyvinvointia niin henkilökohtaisella kuin työyhteisötasolla. JYHYn koulutustilaisuuksia järjestetään esimerkiksi vuosikokouksien yhteydessä. Kouluttajina ovat olleet mm. YHL:n puheenjohtaja ja Pardian lakimiehet.

JYHY järjestää koulutusta mm. ajankohtaisista työmarkkina- ja työelämän asioista jäsenille. Lisäksi tilanteen vaatiessa koulutusta järjestetään paikallisesti luottamushenkilöille sekä muille henkilöstön edustajille ajankohtaisiin asioihin liittyen. Kannustamme jäsenistöä myös omaehtoiseen kouluttautumiseen.

Suurin osa koulutuksista on ilmaisia. Osa koulutuksista järjestetään työnantajan suostumuksella työajalla. Pieni osa koulutuksista on maksullisia. Koulutustilaisuuksista ilmoitetaan jäsentiedotteissa ja verkkosivuilla.

JYHY tukee jäsenten opintoja myöntämällä koulutustukea stipendirahastosta. Rahastosta voi anoa varoja ammattitaitoa vahvistavaan ja / tai yleissivistävään koulutukseen. Rahastoa ylläpidetään budjettivaroilla, lahjoituksilla ja sijoituksista saatavilla tuloilla.

JYHY:n jäsenet voivat osallistua myös YHL:n, Pardia:n, koulutusyhteisöjen kuten Aktiivi-instituutin sekä TJS-Opintokeskuksen koulutuksiin. Koulutustarjontaa on järjestötoiminnan alkeista työsuojelun jatko- ja täydennyskoulutuksiin.

Lisäksi sisarjärjestöt ympäri Suomen järjestävät koulutuksia, myös erilaisten jäsentapaamisten sekä matkojen yhteydessä. JYHY ilmoittaa näistä koulutuksista jäsentiedotteissa ja verkkosivuilla. Pardia, YHL ja sisarjärjestöt ilmoittavat koulutuksista omilla verkkosivuillaan.

lähetä palautetta

Risuja vai ruusuja? Haluatko antaa palautetta JYHYn toiminnasta tai lähettää nimettömän viesti toimijoille? Palautteellasi voit kehittää yhdistyksen toimintaa.