JYHY
ry

näin toimimme
Virkistystoiminta
Koulutustoiminta
Edunvalvonta
Luottamusmiehet
Yhteistoimintaedustajat
Edustukset

näin toimimme

Kuvaaja: Petteri Kivimäki
Kuva: Petteri Kivimäki

70-vuotias JYHY on aktiivinen ammattiyhdistys, joka järjestää jäsenistölleen koulutus- ja virkistystoimintaa, tiedottaa ajankohtaisista työmarkkina-asioista sekä Jyväskylän yliopistosta ja Suomen yliopistokentästä sekä valvoo jäsenistönsä etuja.

Jäsenistön valitsema virkistysvaliokunta järjestää jäsenille erilaisia virkistystapahtumia. Koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan ajankohtaisista työmarkkina- ja työelämän asioita. Koulutus- ja virkistystoiminta edistää jäsenistön yhteishenkeä, edesauttaa työssä jaksamista ja parantaa jäsenistön työmarkkinatietoisuutta.

Jäsenistön valitsema hallitus hoitaa yhdistyksen asioita ja valvoo jäsenten etuja sääntömääräisissä vuosikokouksissa hyväksyttyjen periaatteiden mukaan. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat säännöt. Hallituksen lisäksi jäsenistö valitsee vuosikokouksessa edustajat yhdistyksen valiokuntiin sekä kahden vuoden välein vaaleilla pääluottamusmiehen ja muut luottamusmiehet.

Edunvalvonnassa ovat käytettävissä aktiiviset ja työhönsä motivoituneet luottamusmiehet ja yhteistoimintaedustajat.

lähetä palautetta

Risuja vai ruusuja? Haluatko antaa palautetta JYHYn toiminnasta tai lähettää nimettömän viesti toimijoille? Palautteellasi voit kehittää yhdistyksen toimintaa.