JYHY
ry

jyhy ry
Hallitus
Toimihenkilot
Valiokunnat
Säännöt
Palaute

valiokunnat

Kuvaaja: Jarkko Poikonen

Vuosikokouksessa asetetaan yhdistyksen valiokunnat ja nimetään niihin jäsenet. Yhdistyksellä on perinteisesti ollut virkistysvaliokunta ja työsuhdevaliokunta.

Yhteystiedot yliopiston henkilöhausta. Voi ottaa valiokuntiin yhteyttä myös palautelomakkeen avulla.

Virkistysvaliokunta

Virkistysvaliokunnan toiminta-ajatus on järjestää monipuolista, koko jäsenkuntaa aktivoivaa ja yhteishenkeä edistävää virkistystoimintaa. Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus esittää ideoita virkistystilaisuuksien aiheiksi. Virkistysvaliokunnan keskeisenä tavoitteena on tukea yhteishengen parantumista, yhteisöllisyyttä ja työssä jaksamista. Virkistystoimikunta järjestää yhteistyössä hallituksen kanssa jäsenille mm. kulttuuri- ja koulutusretkiä sekä tutustumiskäyntejä yliopiston eri yksiköihin. Tämän lisäksi virkistysvaliokunta suosittelee jäsenistölle osallistumista yliopiston tarjoamaan kulttuuri- ja liikuntatoimintaan.

Virkistysvaliokunnan jäsenet 2019

 • Soile Arve, siivouspalveluohjaaja, Talous- ja tilapalvelut
 • Harri Hirvi, kirjastosihteeri, Avoimen tiedon keskus
 • Mirva Tapper, suunnittelija, Avoimen tiedon keskus
 • Olli-Pekka Laakso, turvallisuuspäällikkö, Toiminnanohjaus
 • Ritva Myllärinen, taloussihteeri, Talous- ja tilapalvelut
 • Tuula Hölttä, kirjastosihteeri, Avoimen tiedon keskus, hallituksen edustaja
 • Anne Myllyntaus, siivouspalveluvastaava, Talous- ja tilapalvelut, hallituksen edustaja

Virkistysvaliokunnan jäsenet 2018

 • Harri Hirvi (avoimen tiedon keskus)
 • Olli-Pekka Laakso (hallintojohtajan ryhmä)
 • Annamaija Misukka (tutkimus- ja kampuspalvelut)
 • Ritva Myllärinen (palvelukeskus)
 • Mirva Tapper (avoimen tiedon keskus)
 • Tuula Hölttä (avoimen tiedon keskus), hallituksen edustaa
 • Tytti Leppänen (avoimen tiedon keskus), hallituksen edustaja

Valiokunta voi täydentää itseään tarpeen mukaan uusilla jäsenillä.

Työsuhdevaliokunta

Työsuhdevaliokunta on luottamusmiesten yhteistyöverkosto.

Työsuhdevaliokunnan muodostavat luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet pääluottamusmiehen johdolla. Lisäksi valiokunta voi tarpeen niin vaatiessa kutsua eri ammattialaryhmien edustajia asiantuntijoiksi kokouksiin.

lähetä palautetta

Risuja vai ruusuja? Haluatko antaa palautetta JYHYn toiminnasta tai lähettää nimettömän viesti toimijoille? Palautteellasi voit kehittää yhdistyksen toimintaa.