JYHY
ry

näin toimimme
Virkistystoiminta
Koulutustoiminta
Edunvalvonta
Luottamusmiehet
Edustukset

Koulutustoiminta

Kuvaaja: Jouni Penttinen

Ammattijärjestön kautta saatava koulutus lisää jäsenten edunvalvontatietoutta, tukee jäsenten toimimista paikallisyhdistyksissä sekä vahvistaa työhyvinvointia niin henkilökohtaisella kuin työyhteisötasolla. JYHYn koulutustilaisuuksia järjestetään esimerkiksi vuosikokouksien yhteydessä. Kouluttajina toimivat yhdistyksen ja Ammattiliitto Pron edustajat.

JYHY järjestää koulutusta mm. ajankohtaisista työmarkkina- ja työelämän asioista jäsenille. Lisäksi tilanteen vaatiessa koulutusta järjestetään paikallisesti luottamushenkilöille sekä muille henkilöstön edustajille ajankohtaisista asioista. Kannustamme jäsenistöä myös omaehtoiseen kouluttautumiseen ja Ammattiliitto Pron koulutuksiin osallistumiseen.

Suurin osa koulutuksista on jäsenille maksuttomia. Osa koulutuksista järjestetään työnantajan suostumuksella työajalla. Pieni osa koulutuksista on maksullisia. Koulutustilaisuuksista ilmoitetaan jäsentiedotteissa ja verkkosivuilla.

JYHY tukee jäsentensä ammatillista kehittymistä myöntämällä koulutustukea stipendirahastosta. Rahastosta voi hakea tukea ammattitaitoa vahvistavaan ja / tai yleissivistävään koulutukseen. Hakuaika on vuosittain syyskuussa. JYHYn jäsenet voivat hakea koulutustukea myös YHL ry:ltä. YHL myöntää myös tutkintostipendejä tutkinnon suorittaneille.

lähetä palautetta

Risuja vai ruusuja? Haluatko antaa palautetta JYHYn toiminnasta tai lähettää viestien toimijoille? Palautteellasi voit kehittää yhdistyksen toimintaa.